Parochieblad

Kerk + Leven

Een abonnement op het parochieblad, editie “Oostende Centrum”, geeft info over de parochies Sint-Petrus en Paulus, Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt (Hazegras), Sint-Jozef, Heilig Hart en Sint-Jan.

Een jaarabonnement voor 2019 kost 40 euro en kan tot 10 december gestort worden op
rekening BE 40 3800 0965 0763 van Kerk en Leven – Dekenijstraat,10 – 8400 Oostende.
Vergeet vooral niet uw naam en adres te vermelden. U kunt ook elke woensdagmorgen van 09.30 tot 12.30 uur cash betalen in het parochiesecretariaat van Sint-Jan – Elisabethlaan, 378 – 8400 Oostende.