Vormsel

In het sacrament van het vormsel wordt het doopsel bezegeld. De volwassen christen hernieuwt in het vormsel zelf de doopbelofte en wordt gezalfd met chrisma als gave van de Heilige Geest van God.

Ouderavond catechese: donderdag 26 oktober en dinsdag 31 oktober 2017 om 19.00u. in de kerk
Inschrijvingen in ‘t Woestijntje:
zaterdag 4 november van 10u tot 12u
maandag 6 november  van 16.15u tot 18.30u
dinsdag 7 november van 18u tot 20u
Startviering vormelingen:   zaterdag 25 november 2017 om 17.30u.
Weekend vormelingen:  vrijdagavond 15 december tot zondagnamiddag 17 december 2017 + knutselen kerststukjes
Op 23 en 24 december 2017 : verkoop kerststukjes door de vormelingen

Parochiemiddag:                  zaterdag 20 januari 2018 vanaf 14u.
Lichtmisviering:                   zondag 4 februari 2018 om 11u.

Let it shine: in de week van 12 tot 16 februari 2018
Familiezoektocht en breughelmaal in de Blomme: zaterdag 10 maart 2018

Kruisjesviering:                    zondag 29 april 2018 om 11u.
Repetities vormsel in de kerk:   woensdag 2 mei van 17u tot 18.00u   –   donderdag 3  mei van 17u tot 18.30u – vrijdag 4 mei van 17u tot 18.30u
Vormselviering op onze parochie: zondag 6 mei om 10.30u

De vormselvieringen in het decanaat gaan door:

– in 2018:  weekend van   5 –  6  mei

 

Contactpersoon: Ann Van Geyt – Stuiverstraat, 274 – 8400 Oostende
Tel.nr. 059/51.12.50