Doopsel

Het sacrament van het doopsel is hét fundament voor elke christen. Door het doopsel worden wij met Christus verbonden om doorheen lijden en dood herboren te worden tot verrijzenis.

Wie naar het doopsel vraagt kan contact nemen met Antoon Wullepit, deken-moderator pastoor: Dekenijstraat 10, tel. 059/70.17.19