Biecht

Als christenen voelen wij ons arme zondaars. Wij zijn echter niet zonder hoop, wij vertrouwen op God die vol barmhartigheid is. Hij vergeeft onze zonden. In naam van God kan de priester in het sacrament van de verzoening die vergeving schenken. Priester Henk is daarvoor aanspreekbaar voor of na de mis. Ook de andere priesters uit de regio kan je hiervoor contacteren.