Biecht

Als christenen voelen wij ons arme zondaars. Wij zijn echter niet zonder hoop, wij vertrouwen op God die vol barmhartigheid is.
Hij vergeeft onze zonden. In naam van God kan de priester in het sacrament van de verzoening die vergeving schenken.

Contacteer hiervoor een priester van de Pastorale Eenheid Sint-Pieter :

  • Antoon Wullepit, deken-moderator-pastoor, Dekenijstraat 10, 8400 Oostende, tel. 059/70.17.19, dekenijoostende@hotmail.be, antoon.wullepit@telenet.be
  • Johannes R.Mwamba, pastoor, Gentstraat 3, 8400 Oostende, tel. 0466/33.53.22, johannesrigobert@yahoo.be