Begrafenis

Het is belangrijk dat we de geloofsovertuiging van iemand respecteren bij een overlijden. Vooral het geloof van de persoon in kwestie telt.  Niet zozeer de overtuiging van de familieleden. Het aantal kerkelijke begrafenissen in de regio Oostende is gedaald. Dat heeft wellicht verschillende redenen. Toch hopen wij dat mensen die tijdens hun leven christelijk waren ook in de kerk begraven zullen worden. Vanuit de kerk is het niet toegelaten dat priesters een dienst leiden in crematoria of funeraria. Voor een kerkelijke begrafenis bestaan er vaste tarieven:

– om 9.00 uur of 9.30 uur: 99,50  euro
– om 10.00 uur: 275,00  euro
– om 10.30 uur of 11.00 uur: 364,00  euro

Praktische afspraken voor een begrafenis maakt men met een begrafenisondernemer.

Men kan een priester van de Pastorale Eenheid Sint-Pieter contacteren voor de inhoud en het verloop van de kerkelijke dienst.

  • Antoon Wullepit, deken-moderator-pastoor, Dekenijstraat 10, 8400 Oostende, tel. 059/70.17.19, dekenijoostende@hotmail.be, antoon.wullepit@telenet.be
  • Johannes R.Mwamba, pastoor, Gentstraat 3, 8400 Oostende, tel. 0466/33.53.22, johannesrigobert@yahoo.be