Samana

Wie ziek of bejaard is of graag gezelschap opzoekt, kan terecht bij Ziekenzorg – Samana. Thuisgebonden personen kunnen op regelmatige basis een bezoek aan huis krijgen.Ontmoetingsnamiddagen gaan door in zaal Nieuwland . Wie voor deze namiddagen vervoersproblemen heeft en geen beroep kan doen op familie, vrienden of chauffeurs van de MMC(minder mobielen centrale) mag dit melden. Heb je interesse in Samana? Dan komen we graag langs voor een kennismakingsgesprek. Zo krijgen we inzicht in jouw behoeften en verwachtingen ten aanzien van samana Sint-Jan. We kunnen je beter informeren over ons aanbod of indien nodig, je juist doorverwijzen.

Verantwoordelijke Samana St-Jan : Lucky Everaert – Gerststraat 101  – 0486/99.28.87 – lucky_everaert(at)hotmail.com en Hilde Dejaegher – Nieuwlandstraat 73 – 059/25.02.55 – hdejaegher(at)yahoo.com. Wij proberen onze vrijwilligersgroep voortdurend aan te vullen met nieuwe mensen. Heb je wat vrije tijd en wil je deze tijd zinvol inzetten, neem contact op met Lucky Everaert. Deze inzet kan sporadisch, regelmatig of voor speciale activiteiten.We willen dat je je welkom voelt en dat je je eigen talenten kunt inzetten.

Alle data en activiteiten op een rijtje. Plaats zeker alle data op jullie kalender. Zo weet je bij het begin van elke maand wanneer er een activiteit van Samana in zaal Nieuwland plaats vindt. Het is telkens om 14u.

JAARPROGRAMMA   2018

 Januari (Nieuwland)   woe 10   14u   FOTOREPORTAGE 
 Maart (St-Monica)   di 20   14u   TONEEL 
 April (Nieuwland)   woe 18   14u   WORKSHOPS 
 Mei (St-Monica)   di 22   14u   MUZIEK 
 Juni (Nieuwland)   woe 27   14u   MUZIEK (de boarebreker) 
 September (Nieuwland)   woe 12   14u   MUZIEKTHEATER ‘t Nat 
 Oktober (Nieuwland)   woe 17   14u   MANTELZORGERS 
 November (Nieuwland)   woe 7   14u   CULTURELE NAMIDDAG 
 December (St-Monica)   woe 19   14u   KERSTEVOCATIE + KOOR “CANTEMUS” 

Indien je om een of andere reden geen uitnodiging ontvangen hebt, kun je altijd opbellen naar volgende mensen : mevr. Agnes Mensaert, Seringenlaan 7 (059/50.38.38)   mevr. Lucky Everaert, Gerststraat 101 (0486/99.28.87). Graag ten laatste de maandag vóór de ontmoeting.
We wensen jullie aangename ontmoetingsnamiddagen in 2018!
Hartelijk groeten vanwege het team van Samana St-Jan.
Lucky Everaert Het Bestuur