Samana

Wie ziek of bejaard is of graag gezelschap opzoekt, kan terecht bij Ziekenzorg – Samana. Thuisgebonden personen kunnen op regelmatige basis een bezoek aan huis krijgen.Ontmoetingsnamiddagen gaan door in zaal Nieuwland . Wie voor deze namiddagen vervoersproblemen heeft en geen beroep kan doen op familie, vrienden of chauffeurs van de MMC(minder mobielen centrale) mag dit melden. Heb je interesse in Samana? Dan komen we graag langs voor een kennismakingsgesprek. Zo krijgen we inzicht in jouw behoeften en verwachtingen ten aanzien van samana Sint-Jan. We kunnen je beter informeren over ons aanbod of indien nodig, je juist doorverwijzen.

Verantwoordelijke Samana St-Jan : Lucky Everaert – Gerststraat 101  – 0486/99.28.87 – lucky_everaert(at)hotmail.com en Hilde Dejaegher – Nieuwlandstraat 73 – 059/25.02.55 – hdejaegher(at)yahoo.com. Wij proberen onze vrijwilligersgroep voortdurend aan te vullen met nieuwe mensen. Heb je wat vrije tijd en wil je deze tijd zinvol inzetten, neem contact op met Lucky Everaert. Deze inzet kan sporadisch, regelmatig of voor speciale activiteiten.We willen dat je je welkom voelt en dat je je eigen talenten kunt inzetten.

Alle data en activiteiten op een rijtje. Plaats zeker alle data op jullie kalender. Zo weet je bij het begin van elke maand wanneer er een activiteit van Samana in zaal Nieuwland plaats vindt. Het is telkens om 14.00 uur.

Jaarprogramma Samana 2019

woensdag 13 februari 14.00 uur KRUIDENVROUWTJE zaal Nieuwland
dinsdag 19 maart 14.00 uur TONEEL WZC Sint- Monica
woensdag 10 april 14.00 uur RIGO DENOYEL zaal Nieuwland
dinsdag 30 april 14.00 uur MANTELZORG zaal Colencentrum (VOLKSBOND)
dinsdag 21 mei 14.00 uur DE BOARESTEKKERS WZC Sint- Monica
woensdag 19 juni 14.00 uur BRIGITTE CALLEBERT zaal Nieuwland
woensdag 11 september 14.00 uur CREME AU BEURRE zaal Nieuwland
woensdag 23 oktober 14.00 uur ??? zaal Nieuwland
dinsdag 19 november 14.00 uur LAMS (nieuwe repertoire) WZC Sint- Monica
woensdag 18 december 14.00 uur PALESTINA EN ISRAËL zaal Nieuwland

Indien je om een of andere reden geen uitnodiging ontvangen hebt, kun je altijd opbellen naar volgende mensen : mevr. Agnes Mensaert, Seringenlaan 7 (059/50.38.38)   mevr. Lucky Everaert, Gerststraat 101 (0486/99.28.87). Graag ten laatste de maandag vóór de ontmoeting.

We wensen jullie aangename ontmoetingsnamiddagen in 2019!
Hartelijk groeten vanwege het team van Samana St-Jan.
Lucky Everaert Het Bestuur