Vrienden van Lourdes

De vereniging ” De vrienden van Lourdes” stelt zich tot doel de godsvrucht tot Maria te bevorderen en zoveel mogelijk mensen in staat te stellen op bedevaart te gaan naar Lourdes.

Jaarlijks worden er lidkaarten door de ijveraar(ster)s  aan de leden bezorgd.  Elke lidkaart geeft recht op een tombolabiljet.

In februari worden enkele mensen uitgeloot.  Wie het geluk heeft te winnen, krijgt een beurs van 400 euro waarmee hij dan in de eerste vier jaar naar Lourdes kan gaan.

U kunt zich laten inschrijven als ijveraarster bij Lut Rubens – tel. 059/ 501383

Wie lid wil worden kan dit door 4 euro over te schrijven op rekeningnr.:

BE47 7380 0470 0680