Sint-Vincentius

De Sint-Vincentiusvereniging ontstond in  1833 in Parijs.

In België ontstond de eerste Sint-Vincentiusconferentie in 1842.

Onze plaatselijke Sint-Vincentiusvereniging ontstond in 1926. Dit genootschap heeft tot doel om binnen de parochie materiële en financiële hulp te verstrekken aan minderbedeelden, ongeacht geslacht, ras, godsdienst of filosofische overtuiging;  kortom, waar een menswaardig bestaan in de verdrukking dreigt te komen.

Ook vandaag zijn armoede en ontbering een schrijnende realiteit. Mensen komen niet op straat met hun ellende.

Het is de taak van onze leden om onzichtbare noden op te sporen. Dit vraagt een grote inzet van de vrijwilligers. Ze doen dit vanuit hun christelijke overtuiging.

Het Sint-Vincentiusgenootschap Parochie Sint-Jan Oostende geeft hulp aan alleenstaande personen, jonge mensen en gezinnen met of zonder kinderen, asielzoekers, vluchtelingen en migranten. Wij helpen hen met geldelijke steun, voedsel, tussenkomst in huur en/of verhuizing, leningen, enz … Wij krijgen steun van de voedselbank  maar moeten instaan voor de kosten van het vervoer uit Kuurne en ook voor de kosten van extra pakketten.

Dit vraagt veel inspanning om aan de nodige fondsen te geraken. Deze komen uit de vrijwillige bijdrage van parochianen, uit de omhaling in de kerk en van de middenraad Oostende.

Contact: Magda Vandenabeele – Brugstraat 59 – 8400 Oostende – 059/51.47.53 – magda.vandenabeele(at)telenet.be

Geheel vrijblijvend vermelden we hier het rekeningnummer van het Sint-Vincentiusgenootschap Parochie Sint-Jan Oostende: 473-6101329-87