Sint-Janskoor

 

Het koor op onze parochie bestaat uit een 25-tal koorleden, opgedeeld in tenoren en bassen bij de mannen, sopranen en alten bij de vrouwen.
We zingen tijdens de speciale vieringen op onze parochie.  ( Allerheiligen, Allerzielen, Kerstmis, Pasen,  …) 
We repeteren elke dinsdag van 19u30 tot 21u in de weekkapel. De repetities starten in oktober en eindigen in de maand mei ( na het zingen van de vormselviering).
Meestal zingen we tweestemmige liederen, af en toe ook vierstemmige liederen.

Wie graag zingt of eens wil kennismaken met ons koor, is altijd welkom !

Onze organist en dirigent  is   Jean-Pierre Hautekiet   0497/45 05 06
Onze andere dirigent is  Jos Vandenbroucke
Onze administratief verantwoordelijke  is  Ann Van Geyt  059/ 51 12 50