Sint-Janskoor

 

Het koor op onze parochie bestaat uit een 25-tal koorleden, opgedeeld in tenoren en bassen bij de mannen, sopranen en alten bij de vrouwen.
We zingen tijdens de speciale vieringen op onze parochie.  ( Allerheiligen, Allerzielen, Kerstmis, Pasen,  …)
We repeteren elke dinsdag van 19.30 tot 21.00 uur in de weekkapel. De repetities starten in oktober en eindigen in de maand mei ( na het zingen van de vormselviering).
Meestal zingen we tweestemmige liederen, af en toe ook vierstemmige liederen.

Wie graag zingt of eens wil kennismaken met ons koor, is altijd welkom !

Onze organist en dirigent is Jean-Pierre Hautekiet – 0497/45.05.06 – jp.hautekiet(at)telenet.be
Onze andere dirigent is Jos Vandenbroucke – verhaeghe.lieve(at)gmail.com
Onze administratief verantwoordelijke is Ann Van Geyt  059/51.12.50 – ann.vangeyt(at)skynet.be