Parochie(be)raad

Onze parochie is een gemeenschap die openstaat voor advies.

Parochiale initiatieven worden geëvalueerd, noden worden gesignaleerd, nieuwe initiatieven worden voorgesteld en we zoeken uit hoe we bepaalde projecten kunnen realiseren.

Zo’n kans tot advies en goede raad proberen we via twee verschillende wegen te organiseren:
1) via geregelde bijeenkomsten van de parochieraad in ‘t Woestijntje
2) via minstens eenmaal per jaar een open beraad na de weekend-eucharistie.

In beide overlegmomenten is iedereen welkom.

Contactpersoon : Jan Steel