Parochie(be)raad

Onze parochie is een gemeenschap die openstaat voor advies.

Parochiale initiatieven worden geëvalueerd, noden worden gesignaleerd, nieuwe initiatieven worden voorgesteld en we zoeken uit hoe we bepaalde projecten kunnen realiseren.

 

De praktische invulling hiervan volgt later!