Misdienaars – Acolieten – Lectoren

We willen graag dat het woord tijdens de liturgie op een goeie manier gebracht wordt.
De groep lectoren verzorgt de dienst tijdens week- en zondagmissen.
Wie graag wil voorlezen in de kerk kan zich kandidaat stellen bij Yves Passchyn – tel. 059/80.44.22. –  yves.passchyn(at)telenet.be

Bij de weekendmissen wordt de voorganger door een toffe ploeg misdienaars geholpen.
Jongeren vanaf het vijfde leerjaar zijn welkom om zich bij hen aan te sluiten.
Verantwoordelijke hiervoor is Ann Van Geyt, tel. 059/51.12.50, ann.vangeyt@skynet.be.

Tijdens de begrafenissen verzorgen volwassen acolieten de dienst.