Emmaüsgroep

De rouwzorggroep van de parochie Sint-Jan kent een lange traditie van luisteren, meeleven, nabij zijn en troosten.
Onlangs kreeg ze de naam Emmaüsgroep.
We herkennen ons in het verhaal van de Emmaüsgangers, die na hun onverwachte ontmoeting met de verrezen Heer naar Jeruzalem terugkeren met de hoopvolle boodschap: Hij leeft.

Deze bevrijdende Paaservaring willen we doortrekken in onze werking, die steunt op drie pijlers:
1) vormingssessies bijwonen en informatie inwinnen over palliatieve zorg,
sedatie, euthanasie, enz
2) de samenwerking bevorderen met de verenigingen op de parochie die voor dezelfde doelgroep werken (Ziekenzorg, Okra).
3) op bezoek gaan bij families die met een sterfgeval geconfronteerd werden.

Eind oktober organiseren we een ontmoetingsnamiddag met koffietafel voor de nabestaanden van overledenen, die in onze kerk begraven werden.
Op Allerzielen verzorgen we de eucharistieviering voor de overledenen van het voorbije jaar.
Indien gewenst bieden we onze medewerking aan bij het initiatief OCMW-begrafenis van het Sociaal Huis Oostende (overlijden waarbij er geen nabestaanden zijn).

De Emmaüsgroep komt om de acht weken samen en bestaat uit:
Marie-Jeanne Claeys (contactpersoon – tel. 059/805185)
Priester Henk
Mireille Bessemans
Josiane Clibouw
Suzanne Maes
Jeannine Goes

Wie ons wil vervoegen, is hartelijk welkom.