Emmaüsgroep

De rouwzorggroep van de parochie Sint-Jan kent een lange traditie van luisteren, meeleven, nabij zijn en troosten.
We gaven  ze de naam Emmaüsgroep.
We herkennen ons in het verhaal van de Emmaüsgangers, die na hun onverwachte ontmoeting met de verrezen Heer naar Jeruzalem terugkeren met de hoopvolle boodschap: Hij leeft.

Deze bevrijdende Paaservaring willen we doortrekken in onze werking, die steunt op drie pijlers:
1) vormingssessies bijwonen en informatie inwinnen over palliatieve zorg,
sedatie, euthanasie, enz
2) de samenwerking bevorderen met de verenigingen op de parochie die voor dezelfde doelgroep werken (Samana, Okra).
3) begrafenissen bijwonen en contact opnemen met de families die met een sterfgeval geconfronteerd worden.

Eind oktober nemen we deel aan de herdenkingsdienst voor overledenen op het kerkhof aan de Stuiverstraat met daarna koffietafel in OC De Blomme.
Op Allerzielen verzorgen we in de Sint-Janskerk de eucharistieviering voor de overledenen van het voorbije jaar.
Indien gewenst bieden we onze medewerking aan bij het initiatief OCMW-begrafenis van het Sociaal Huis Oostende (overlijden waarbij er geen nabestaanden zijn).

De Emmaüsgroep komt om de acht weken samen en bestaat uit:
Marie-Jeanne Claeys (contactpersoon – tel. 059/80.51.85) – claeysmj(at)hotmail.com
Priester Henk – priesterhenk(at)belgacom.net
Mireille Bessemans – mir.bem(at)gmail.com
Josiane Clibouw – hendrik.vanderbek(at)telenet.be
Suzanne Maes – suzanne.maes-desplenter(at)telenet.be
Jeannine Goes
Jacqueline Claeys

Wie ons wil vervoegen, is hartelijk welkom.